‘WHAT’S COLOR?’ EXHIBITION

‘WHAT’S COLOR?’ / Exhibition text Claudia Valsells

Throughout the pandemic I have been away from my studio and my art form – painting.

I found great comfort reading pieces by philosophers, historians, thinkers, writers, and other artists. They helped me better understand humanity and its role in this globalized world.

During the past months I have invited them to consider and answer the question: ‘What does color mean to you?’

First of all, to open up a dialogue, to grasp new ways of seeing colors, other perspectives, but also to better understand the world. I wanted to think of color in a broader context, outside of the artistic view, and to discover the notion of color as it is thought of by others.

Now, this whole journey has become a process of identifying and synthesizing knowledge, when possible, into color, with the wish to create and share a ‘Color Glossary’ where color meets perception. For what purpose?

Because To me, COLOR is a universal visual emotion, capable of
reaching and inspiring every human being.

‘WHAT’S COLOR?’ /  Claudia Valsells

Durant el confinament vaig estar lluny del meu estudi i de la meva forma d’expressió: la pintura. 

Vaig trobar un gran consol llegint peces de filòsofs/es, historiadors/es, pensadors/es, escriptors/es i altres artistes. Em va ajudar a entendre millor a la humanitat i el seu paper en aquest món globalitzat. 

Durant els últims mesos els he convidat a considerar i respondre a la pregunta: ‘Què significa el color per tu?’ 

En primer lloc per obrir un diàleg, per captar noves maneres de veure els colors, altres perspectives, però també per ajudar-me a entendre millor el món. Volia pensar en el color en un context més ampli, fora del punt de vista artístic, i descobrir la noció del color tal com la pensen els altres. 

Ara, tot aquest viatge s’ha convertit en un procés d’identificar i sintetitzar el coneixement, quan
és possible, en color, amb el desig de crear i compartir un ‘Glossari del color’ on el color s’uneix a la percepció. 

Amb quin propòsit? 

Per a mi, el color és una emoció visual universal capaç d’aconseguir i inspirar a cada ésser humà. 

Gràcies 

Claudia Valsells 

Film below : Mariona Domenech

Graphic design: Maria Vicente

MARINA GARCÉS FiLÒSOFA / PHILOSOPHER / AC011 POWDER RED

‘Diria que el color, per a mi, és el gust del tacte’

OLAFUR ELIASSON  ARTIST /AC 002 YELLOW

‘Colour has an enormous psychological and associative potential: even though it has been cultivated to the extreme, the amount of individuality in experiencing colours is equally extreme. Colour does not exist in itself but only when looked at. The unique fact that colour only materialises when light bounces off a surface onto our retinas shows us that the analysis of colours is, in fact, about the ability to analyse ourselves.’

 LI EDELKOORT TREND FORECASTER / AC 119 NATURAL OFF WHITE

‘Color approach to body and soul.The mystical aspect in colour;  colour as an expression of a higher goal; colour as a form of profound concentration;  colour as a new level of awareness.’

RUPI KAUR POET / AC 206 SOFT NUDE

Colour is laughter, and joy, and air. Colour is one of the most beautiful details of life.’

RAMÓN ANDRÉS, ENSAYISTA y PENSADOR  / ESSAYIST and THINKER / AC 052 DARK GREEN

«El color es una forma de nostalgia, un modo de entender la noche, de desnudar su sombra para que las cosas sean cuando ella duerme. El color es una lluvia, un vaso, el alba, la hoja vuelta de un álamo, la rodera de un carro de heno, que amarillea. Es el relieve del mundo para que nosotros, a ciegas, tocándolo, descubramos desde nuestra oscuridad su rostro y nos reconozcamos en él».

VICTORIA CIRLOT CATEDRÀTICA DE FILOLOGiA ROMÀNICA  / PROFESSOR OF ROMANIC PHILOLOGY  / AC019 ROUGE

‘Entiendo el color como el aspecto espiritual de una representación. El color es un estado de ánimo, una emoción. El rojo burdeos expresa una pasión hecha de dolor y gozo. ‘

TORTELL POLTRONA PALLASSO / CLOWN /AC 009 RED

‘Els meus colors de maquillatge son el Blanc, el negre i el vermell, que es el que més m’agrada’

ANGELICA DASS FOTÒGRAFA / PHOTOGRAPHER -HUMANAE PROJECT /AC073 BEAUTIFUL SAND.

‘Nací en una familia llena de color ‘

JAUME FUNES, PSICÒLEG, EDUCADOR I PERIODISTA/  PSYCHOLOGIST, EDUCATOR AND JOURNALIST/ AC 048 GREEN BLUE

‘Per a mi el color es una manera de mirar i d’interpretar la realitat que m’envolta. Miro amb filtres de llums i colors. La llum i el color són maneres d’entendre i explicar el món.’

OSCAR TUSQUETS ARQUITECTE, PINTOR i ESCRIPTOR / ARCHITECT, PAINTER AND WRITER/ AC071 POMPEIAN RED

“En Arquitectura, la posibilidad de huir osadamente de la dictadura contemporánea del blanco ¡Viva Barragán!”.

DAVID BUENO I TORRENS  BIÒLEG ESPECIALITZAT EN NEUROCIÈNCIA APLICADA A L’EDUCACIÓ / BIOLOGIST, EDUCATION AND NEUROSCIENCE/ AC 098 GREY GREEN

Com a científic haig de dir que el color és una ona electromagnètica de natura corpuscular que vibra en una determinada longitud d’ona. Ara bé, això és només una descripció que únicament grata la superfície. Per a mí el color és l’expressió vital de la natura, el reflex d’allò que ha estat i l’ombra del que vindrà.’

FLAVIA COMPANY   ESCRIPTORA i PERIODISTA / WRITER and JOURNALIST/ AC062 OCHER GREEN

El color és el filtre amb què mirem la vida.’

Flavia Company m’escriu aquestes increíbles ratlles en referència a les meves obres: 

‘La verticalitat del que comença i no acaba. Ens representa. Ens convoca. Ens pregunta -què podries construir amb mi?- però també ens contesta -tu ets dels colors del que construeixes-. La relació entre l’horitzontalitat dels diferents colors -diferents conceptes, individualitats, temps, espais, idees, illes, cases, mons, sentiments, tot i tant-, colors interromputs -la vida- en les seves formes trencades, recolzades sobre el blanc, que és tots els colors, que és cap ni un. Contrast i significació. Context.’

Flavia Company writes me these beautiful words in reference to my artworks :

‘The verticality of what begins and doesn’t end. It represents us. It convenes us. It asks us -what could construct with me?- but also it answers us -you are the colors that you build. The relation among the horizontality of the diferent colors-distinct concepts, individualities, time, rooms, ideas, islands, homes, worlds, feelings, everything and so much-, colors interrupted -the life- at its broken forms, placed on the white, that is all the colours, which is none and no one . Contrast and significance. Context.’

Thank    you     Flavia!

SIRI HUSTVEDT ESSAYIST, NOVELIST AND POET/ ESCRIPTORA i POETA/ AC074 DARK ORANGE

My neurological sensitivities have determined my life, I suffer from synaesthesia. I also have strong physical responses to colors—once while looking at a shade of turquoise in Iceland I had a revolting crawling sensation all over my body. Everyone responds to color, but my mirror-touch sensations probably exaggerate the response. It’s possible that this sensitivity increased my interest in looking at paintings. My earliest exposure to a painter was to Munch. The colors are subjective. Everyone has her or his own.

JUANZO SÁEZ, IL.LUSTRADOR AC 067

CAROLIN EMCKE, PHILOSOPHER, WRITER and JOURNALIST/  AC101

VALERIA LUISELLI WRITER and ESSAYIST /AC035

DAVID ATTENBORUGH NATURIST SCIENTIST / AC044

JUDY WAJCMANN  SOCIOLOGIST / AC 023

ALESSANDRO BARICCO WRITER and JOURNALIST / AC 065

ARNO STERN RESEARCH EDUCATOR/  AC004

FINA BIRULÉS FILÒSOFA / PHILOSOPHER / AC022

STEFANO MANCUSO PLANT NEUROBIOLOGIST /  AC055

DAVID LE BRETON ANTHROPOLOGIST, SOCIOLOGIST and PROFESSOR/ AC128

NOAH HARARI  HISTORIAN and WRITER / AC 042

HIMALI SINGH SOIN ARTIST and WRITER / AC036

‘Thank you for opening up a dialogue, for showing me new ways of seeing colors, other perspectives, but also for helping me better understand this world. I wanted to understand color in a broader context, outside of the artistic view, and to discover the notion of color as it is thought of by others like yourself. Now, this whole journey has become a process of identifying and synthesizing knowledge, when possible, into color, with the wish to create and share a ‘Color Glossary where color meets perception.’ 

Claudia Valsells, Barcelona. 

‘Gràcies per permetre’m obrir un diàleg i permetre’m captar noves maneres de veure els colors, però també per ajudar-me a entendre millor aquest món globalitzat. Volia pensar en el color en un context més ampli, sortir del context artístic i descobrir la noció del color tal com la pensen els altres. Ara, tot aquest viatge s’ha convertit en un desig de crear i compartir un ‘Glossari del color’ on el color s’uneix a la percepció.’ 

Claudia Valsells, Barcelona. 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!